Καλέστε μας 210-9889708  

Cambridge ή Michigan; | I Love English

Καθώς τελειώνει το καλοκαίρι και τα παιδιά επιστρέφουν στα φροντιστήρια Αγγλικών, ξεκινά και η πυρετώδης προετοιμασία για όσους μαθητές σκοπεύουν να δώσουν μέσα στη χρονιά εξετάσεις για κάποιο από τα βασικά πτυχία γλωσσομάθειας, όπως το Lower και το Proficiency. Η προετοιμασία για τις εξετάσεις είναι συνήθως παρόμοια, αλλά τα practice tests και τα κομμάτια στα οποία δίνεται το βάρος διαφοροποιούνται λίγο ανάλογα με το εάν οι εξετάσεις είναι για το Cambridge ή για το Michigan.

Το ζήτημα της επιλογής μεταξύ Cambridge ή Michigan τίθεται συνήθως για το πρώτο πτυχίο Αγγλικών, δηλαδή το Lower. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν ξέρουν ποια από τις δύο εξετάσεις να προτιμήσουν, καθώς η εξέταση του Cambridge έχει εντυπωθεί στο μυαλό των γονιών και των μαθητών ως η πιο δύσκολη, ενώ η εξέταση του Michigan ευκολότερη. Παρόλ' αυτά, και οι δύο τύποι εξετάσεων έχουν τις δυσκολίες τους, ενώ απαιτούν ισοδύναμη προσπάθεια από την πλευρά του μαθητή.

Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Lower από το βρετανικό πανεπιστήμιο του Cambridge θεωρείται το πιο δύσκολο από τα δύο πτυχία, γι' αυτό ίσως στο μυαλό των περισσότερων έχει μεγαλύτερο κύρος. Παρόλα αυτά, οι αντίστοιχοι ελληνικοί φορείς δίνουν σε όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ισάξια αναγνώριση, γεγονός που σημαίνει πως εάν κάποιος μαθητής επιλέξει να δώσει εξετάσεις για το Lower του Michigan, δεν συνεπάγεται πως θα λάβει ένα πτυχίο κατώτερης αξίας από κάποιον που θα δώσει το Cambridge. Ακόμα, η εξέταση για το Lower (και το Proficiency) του Cambridge είναι χωρισμένη σε ενότητες (Reading, Use of English, Writing, Listening). Για να πάρει ο μαθητής το πτυχίο πρέπει να περάσει με επιτυχία όλες τις ενότητες, ενώ στις ασκήσεις ο μαθητής απαντά σκεπτόμενος μόνος του και συντάσσοντας εξαρχής την απάντηση. Επιπλέον, στις εξετάσεις για τα πτυχία Αγγλικών του Cambridge ο μαθητής πρέπει να συντάξει δύο εκθέσεις, γεγονός που κάνει την εξέταση πιο δύσκολη για τα παιδιά.

Το πτυχίο του Αμερικάνικου πανεπιστημίου του Michigan είναι διαφορετικής φιλοσοφίας: το βασικό γνώρισμα της εξέτασης είναι ότι οι απαντήσεις στις ασκήσεις κάθε ενότητας δίνονται μέσα από απαντήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice). Αυτό το γεγονός κάνει τα παιδιά και τους γονείς να πιστεύουν πως η εξέταση είναι ευκολότερη - στην ουσία, όμως, αυτή η μέθοδος έχει στόχο να “μπερδέψει” τους μαθητές, προσφέροντάς τους πολλές πιθανές επιλογές για να ελέγξει ότι οι εξεταζόμενοι όντως γνωρίζουν την απάντηση. Επιπλέον, στις εξετάσεις για τα πτυχία του Michigan μπορείς να περάσεις, ακόμα κι αν “κοπείς” σε μία από τις ενότητες.

Συνολικά, οι εξετάσεις και για τα δύο πτυχία παρουσιάζουν τις δυσκολίες τους, αλλά επίσης και τα δύο αναγνωρίζονται ισάξια ως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Επομένως, η επιλογή για το για ποιο από τα δύο θα δώσετε εξετάσεις εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς και το στυλ εξέτασης που σας ταιριάζει.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ILoveEnglish, ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 189,
Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΑΘΗΝΑ, 17563, ΑΤΤΙΚΗ. τηλ: 210-9889708