Καλέστε μας 210-9889708  

Πώς να γράψετε σωστά μία έκθεση στα Αγγλικά

Η έκθεση είναι ένα από τα δυσκολότερα μαθήματα για τους μικρούς μαθητές, αφού απαιτεί όχι μόνο άρτια δομημένα επιχειρήματα αλλά και μεστό λόγο για ένα καλό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πτυχία Αγγλικών, όπως είναι το Lower ή το Proficiency, οι περισσότεροι μαθητές αγχώνονται πολύ σχετικά με το πώς θα αντεπεξέλθουν επιτυχώς στην εξέταση της έκθεσης, όχι μόνο λόγω των αυξημένων απαιτήσεων αλλά επίσης λόγω του περιορισμού του χρόνου. Γι' αυτό το λόγο, είναι καλό τα παιδιά να προετοιμάζονται κατά τη διάρκεια όλου του έτους με τις εκθέσεις για το σπίτι, υιοθετώντας μία στρατηγική την οποία θα εφαρμόσουν και στις εξετάσεις.

Σκέφτομαι και...οργανώνω

Ένας από τους λόγους που οι μαθητές δυσκολεύονται στην έκθεση είναι επειδή πελαγώνουν μόλις πάρουν το θέμα μπροστά τους: έτσι, πολλές φορές δεν παίρνουν το χρόνο να κατανοήσουν σε βάθος την ερώτηση, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις ξεκινούν να γράφουν κατευθείαν, χωρίς να έχουν οργανώσει το υλικό τους ή να έχουν κάνει ένα αρχικό πλάνο. Κατά συνέπεια το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι όσο καλό θα μπορούσε, λόγω βιασύνης. 

Για να μπορέσει να τα πάει καλά, λοιπόν, τον περιορισμένο χρόνο που έχει στη διάθεσή του ο μαθητής θα πρέπει να οργανωθεί, αφιερώνοντας το χρόνο που χρειάζεται στην καταγραφή των σκέψεών του, στην οργάνωση των ιδεών του σε επιχειρήματα - την κατανομή τους σε παραγράφους, τη συγγραφή της έκθεσης καθώς επίσης την τελική ανάγνωση για τη διόρθωση λαθών. Με αυτή τη διαδικασία, θα καταφέρει να υπάρχει συνοχή στο λόγο του, πράγμα που θα του εξασφαλίσει έναν καλό βαθμό.

Ποια είναι η ερώτηση;

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, είναι πολύ βασικό ο μαθητής να κατανοεί εις βάθος το θέμα της έκθεσης: συνήθως η ερώτηση που τίθεται στην εξέταση ή την άσκηση αποτελείται από υποερωτήματα, τα οποία πολλές φορές τα παιδιά αγνοούν, αφού δε μπαίνουν στη διαδικασία να “χωρίσουν” συνειδητά στο μυαλό τους την ερώτηση σε σκέλη – και αντίστοιχα την απάντηση που δίνουν. Έτσι, δεν καλύπτουν το θέμα που τους ζητείται από όλες τις πλευρές του, με αποτέλεσμα η έκθεσή τους να μην θεωρείται ολοκληρωμένη. 

Σχεδιασμός, οργάνωση, συγγραφή

Ο σχεδιασμός του πλάνου της έκθεσης είναι πολύ σημαντικός, αφού βοηθά τους μαθητές να έχουν στο νου τους καθώς γράφουν ποιο θα είναι το περιεχόμενο της Εισαγωγής, του Κυρίως Θέματος και της Κατακλείδας. Ακολουθώντας το πλάνο, καταφέρνουν να “μείνουν” στο θέμα, καλύπτοντας κάθε πτυχή του.

Εκτός από το σχεδιασμό, όμως, πρωταρχικής σημασίας είναι επίσης ο τρόπος γραφής, όπως, για παράδειγμα, οι εκφράσεις που επιλέγει να χρησιμοποιήσει ο μαθητής. Άλλωστε, στην έκθεση στα Αγγλικά το κύριο ζητούμενο είναι να μπορέσει να δείξει ότι γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί σωστά την ξένη γλώσσα, τόσο σε επίπεδο λεξιλογίου, όσο σε επίπεδο γραμματικής - συντακτικού.

Με την κατάλληλη εξάσκηση σε αυτή τη στρατηγική γραφής και την εφαρμογή της κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, οι μαθητές καταφέρνουν να έχουν λιγότερο άγχος, ενώ πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ILoveEnglish, ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 189,
Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΑΘΗΝΑ, 17563, ΑΤΤΙΚΗ. τηλ: 210-9889708