Καλέστε μας 210-9889708  

Μελέτη των Αγγλικών: πώς να βοηθούν οι γονείς;

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο σήμερα και ήδη από μικρή ηλικία πολλά παιδιά ξεκινούν μαθήματα για την δεύτερη γλώσσα, με τα Αγγλικά να βρίσκονται στην πρώτη θέση. Ωστόσο, είναι ένα εγχείρημα που απαιτεί χρόνο, αφοσίωση και συστηματική μελέτη προκειμένου να γίνει σωστά και να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όπως είναι λογικό, στην αρχή οι μικροί μαθητές δυσκολεύονται περισσότερο στην μελέτη και συνήθως αυτό είναι το σημείο που πολλοί γονείς παρεμβαίνουν για να βοηθήσουν τα παιδιά, ώστε το διάβασμα να γίνει πιο εύκολο. Πώς, όμως, πρέπει να βοηθάει ο γονέας το παιδί στο διάβασμα και τι πρέπει να προσέξει κατά την διαδικασία αυτή;

Η συμβολή των γονέων στο διάβασμα της ξένης γλώσσας είναι ουσιαστική κυρίως ως ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση του παιδιού, το οποίο τώρα μαθαίνει να οργανώνει τη σκέψη και το διάβασμά του. Το σύστημα που θα αναπτύξει για τη μελέτη του έχει να κάνει κυρίως με παράγοντες όπως είναι η ηλικία, η προσωπικότητα, καθώς επίσης και το σύστημα που ήδη ακολουθεί η δασκάλα ή ο δάσκαλος στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών ή αντίστοιχα στα ιδιαίτερα μαθήματα. Ακόμα, ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκεται κάθε παιδί, χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τρόποι διδασκαλίας. Για παράδειγμα, στις pre-junior και junior τάξεις των Αγγλικών, οι μαθητές κατανοούν τη λογική των Αγγλικών με τη χρήση εικόνων και τραγουδιών, ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με τις πρώτες βασικές λέξεις. Για την καλύτερη αφομοίωσή τους, η χρήση της ελληνικής γλώσσας περιορίζεται για να μη δημιουργηθεί σύγχυση στους μικρούς μαθητές. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σε αυτές τις τάξεις, «εξετάζοντας» μέσα από τις εικόνες του βιβλίου το βαθμό που έχει κατανοηθεί το λεξιλόγιο. Με μορφή ευχάριστης συζήτησης ο γονιός μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στη μελέτη των Αγγλικών, αφού πρώτα έχει συμβουλευτεί τον ίδιο τον δάσκαλο για να βεβαιωθούν ότι ο τρόπος μελέτης συμβαδίζει με αυτόν των μαθημάτων. 
Μεγαλώνοντας και φτάνοντας  στις senior τάξεις, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την γραμματική η οποία παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Κατά συνέπεια, ακολουθείται και μια διαφορετική προσέγγιση για την εκμάθησή της. Από την πλευρά των γονέων, η βοήθεια στο διάβασμα σε αυτό το στάδιο έγκειται πλέον λιγότερο στην καθοδήγηση και περισσότερο στην παρακολούθηση του διαβάσματος. Πολλοί είναι, όμως, οι γονείς που θέλοντας να βοηθήσουν τα παιδιά, κάνουν οι ίδιοι τις εργασίες, με αποτέλεσμα να “στερούν” από τα παιδιά μια σημαντική διαδικασία της μελέτης τους: την καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης. Η διακριτική επιτήρηση από τους γονείς που επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, είναι το κλειδί για αυξημένες επιδόσεις στο μάθημα των Αγγλικών.
Στις επόμενες τάξεις, ο προσανατολισμός του μαθήματος είναι διαφορετικός, αφού πλέον στόχος είναι η σωστή προετοιμασία για τις εξετάσεις και η απόκτηση των πτυχίων Αγγλικών. Οι μαθητές, όντας πιο ώριμοι πλέον, έχουν λάβει τις κατάλληλες γνώσεις για να μιλούν και να γράφουν σωστά στα Αγγλικά. Ο ρόλος των γονέων αναφορικά με το διάβασμα είναι πιο μικρός τώρα, εφόσον τα παιδιά είναι σε θέση να μελετούν μόνα τους πια τις ασκήσεις. Η στήριξη των γονέων γίνεται κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο, αφού θα πρέπει να φροντίσουν να αποφορτίσουν τα παιδιά από το άγχος των εξετάσεων, υπενθυμίζοντάς τους τους λόγους που μαθαίνουν Αγγλικά, ώστε να τους τονώσουν την αυτοπεποίθηση. 
Ο ρόλος, λοιπόν, των γονέων στο διάβασμα των παιδιών είναι πολύτιμος, ειδικά όταν πρόκειται για την εκμάθηση μιας νέας γλώσσας. Κάθε παιδί έχει μια ξεχωριστή προσωπικότητα και αυτό είναι ένα σημείο που τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι γονείς οφείλουν να λαμβάνουν υπόψιν τους. Ο ρυθμός αφομοίωσης της ύλης των μαθημάτων δεν είναι ίδιος για όλους, αφού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία, τις μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί ή ακόμα και τον τρόπο διδασκαλίας του φροντιστηρίου. 
Συμβουλευτείτε τη δασκάλα Αγγλικών για τον τρόπο που μπορείτε να συμβάλετε κι εσείς ως γονείς αποτελεσματικά στη σωστή μελέτη της νέας γλώσσας.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ILoveEnglish, ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 189,
Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΑΘΗΝΑ, 17563, ΑΤΤΙΚΗ. τηλ: 210-9889708