Καλέστε μας 210-9889708  

Αγγλικά μέσω διαδικτύου | I Love English

Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια γίνεται τάση η εξ αποστάσεως μάθηση. Με αυτή τη μέθοδο, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να μάθει, λόγου χάρη, μία καινούρια ξένη γλώσσα από την άνεση του σπιτιού του με ευελιξία ως προς το ωράριο. Σε ποιους ταιριάζει, όμως, αυτή η μέθοδος εκμάθησης και κυρίως, πόσο αποτελεσματική είναι σε ό,τι αφορά τα μαθήματα Αγγλικών;

Τα μαθήματα αγγλικών μέσω internet είναι κάτι που αναζητούν πολλοί γονείς – μαθητές, ειδικά όσο εξελίσσεται η τεχνολογία. Η ποιότητα εκπαίδευσης που προσφέρουν εξαρτάται σίγουρα σε μεγάλο βαθμό από το πρόγραμμα που θα διαλέξει κανείς. Ωστόσο, λόγω του τρόπου που διενεργούνται, τα online μαθήματα Αγγλικών παρουσιάζουν ορισμένα στοιχεία που έχουν άμεση επίπτωση στην ποιότητα εκπαίδευσης, ειδικά όταν ο μαθητής βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, δηλαδή δεν έχει καν τις βασικές γνώσεις Αγγλικών και είναι συνήθως μικρής ηλικίας. 

Ένα από τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία που έχουν τα μαθήματα Αγγλικών μέσω internet είναι ότι στερούν από το μαθητή την αλληλεπίδραση με συμμαθητές, στοιχείο που, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι πολύ σημαντικό, αφού η αλληλεπίδραση αυτή είναι που βοηθά τα παιδιά να μάθουν καλύτερα τη γλώσσα, κάθως ακούνε τις απαντήσεις στις απορίες των συμμαθητών τους, ενώ παράλληλα μαθαίνουν από τα λάθη των άλλων παιδιών. Ιδιαίτερα για τους μικρούς μαθητές που ξεκινούν τώρα το ταξίδι τους στη μάθηση, το να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον με άλλα παιδιά της ηλικίας τους είναι απαραίτητο, αφού συμβάλλει στην κοινωνικοποίησή τους, οξύνοντας τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

Επιπλέον, τα μαθήματα Αγγλικών μέσω διαδικτύου δεν προάγουν την ανάπτυξη μίας ουσιαστικής σχέσης μαθητή  - καθηγητή που θα βοηθήσει το παιδί στην ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη: ο ρόλος του δασκάλου δεν είναι μόνο να διδάξει τις “τεχνικές” γνώσεις, όπως για παράδειγμα η γραμματική των Αγγλικών, αλλά να συμβάλλει, επίσης, στη συνολική μόρφωση του μαθητή. Αυτή, λοιπόν, η δυνατότητα δεν υπάρχει συνήθως στα διαδικτυακά μαθήματα Αγγλικών, αφού δεν υπάρχει ούτε η “τριβή” στη σχέση του μαθητή και του δασκάλου ούτε οι κατάλληλες χρονικές συνθήκες.

Ακόμα, ένα μεγάλο “πρόβλημα” με τα μαθήματα αγγλικών μέσω internet είναι το γεγονός ότι, επειδή απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό - το οποίο η εκάστοτε πλατφόρμα ή οργανισμός δεν γνωρίζει προσωπικά, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας είναι συνήθως αυστηρά προκαθορισμένα, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει το πρόγραμμα. Η έλλειψη προσωπικής προσέγγισης και το γεγονός ότι η διδασκαλία δεν είναι προσαρμοσμένη στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε μαθητή, όπως γίνεται στο περιβάλλον του φροντιστηρίου λόγου χάρη, έχουν άμεσο αντίκτυπο στο πόσο γρήγορα και πόσο καλά μαθαίνει την αγγλική γλώσσα το παιδί. 

Επιπρόσθετα, ανάλογα με το πρόγραμμα της online εκπαίδευσης στα Αγγλικά που έχουν επιλέξει οι μαθητές, είναι πολύ πιθανόν να μένουν αναπάντητες απορίες, γεγονός που συγκεντρωτικά δημιουργεί κενά στους μαθητές. Αντίθετα, στο περιβάλλον του φροντιστηρίου, ο μαθητής έχει άμεση επαφή με τον δάσκαλο και συνεπώς τη δυνατότητα να επιλύσει άμεσα όλες του τις απορίες. Ειδικά στο αρχικό στάδιο της μάθησης είναι ιδιάζουσας σημασίας ο μαθητής να λαμβάνει την απαραίτητη προσοχή από το δάσκαλο, για να μπορέσει να συνεχίσει ομαλά με τα μαθήματα Αγγλικών

Λαμβάνοντας υπόψιν όλους αυτούς τους παράγοντες, λοιπόν, είναι φανερό πως τα μαθήματα αγγλικών μέσω internet δεν αποτελούν την ιδανική επιλογή για μικρούς μαθητές που αρχίζουν τώρα να μαθαίνουν Αγγλικά, αλλά συνήθως ούτε για όσους θέλουν να αποκτήσουν κάποιο πτυχίο Αγγλικών, αφού στερούνται πολλών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα μαθήματα σε τάξη με τη φυσική παρουσία του δασκάλου. 

Τα online μαθήματα Αγγλικών, όμως, μπορούν να θεωρηθούν καταλληλότερα για την απόκτηση βασικών γνώσεων αναφορικά με μία ξένη γλώσσα ή το "φρεσκάρισμά" της και ταιριάζουν περισσότερο στις μεγαλύτερες ηλικίες που, λόγω περιορισμένου χρόνου, αποζητούν την ευελιξία που προσφέρει αυτή η μέθοδος εκμάθησης Αγγλικών. 

Επικοινωνήστε Μαζί μας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ILoveEnglish, ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 189,
Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΑΘΗΝΑ, 17563, ΑΤΤΙΚΗ. τηλ: 210-9889708